Från Nostalgi till HiTech

Berte museum visar Livet på landet som det var förr. Men vi behöver bli bättre på att både tillgängliggöra och bevara den kunskap som finns i våra samlingar.

För att kunna göra det tar vi hjälp av modern teknologi genom att digitalisera en stor del av våra samlingar.

Vi jobbar på löpande med katalogisering av föremål och att uppdatera skyltning inne på museet.

Arbetet är möjligt tack vare projektmedel från Kulturrådet och Bertebos Stiftelse.

Alla bilder är licensierade enligt Creative Commons CC BY-NC-ND.

 

Bertebos Stiftelse logo

 

Kulturrådet logo