Digitalt arkiv

Databasen kommer att vara uppbyggd utifrån följande kategorier:

 • Lanthandel
 • Hushållet
 • Semester
 • Skog
 • Snickeri
 • Mejeri
 • Smedja
 • Qvarnen
 • SIA Glass
 • Traktorer
 • Maskiner
 • Skolan
 • Teknik
 • Övrigt

 

Login till intranätet