Namn Kategori #
Campingbord Semester 13BMD1
Bricka med ransoneringskort Hushållet och hemmet 12BMD2
Röd TV-apparat Semester 13BMD3
Krocketspel Semester 13BMD4
Halmskor Övrigt 11BMD5
Träjärn Snickeri 15BMD6
Spolmaskin Hushållet och hemmet 12BMD7
Järnvägslyktor Traktorer, fordon och maskiner 21BMD8
Karbidlyktor Traktorer, fordon och maskiner 21BMD9
Vävstol Övrigt 11BMD10
Dockskåp Övrigt 11BMD11
Knivslip Hushållet och hemmet 12BMD12
Elmaterial Övrigt 11BMD13
Glasflaskor med patentkork Hushållet och hemmet 12BMD14
Fotogenkanna Övrigt 11BMD15
Albin Motorspruta Brandkår 27BMD16
Kroknyckel Teknik och redskap 23BMD17
Munstege Teknik och redskap 23BMD18
Dockvagn Övrigt 11BMD19
Blå-Gult Kristvättmedel Hushållet och hemmet 12BMD20
Äggkoppssamling Hushållet och hemmet 12BMD32
Kockumsspis Hushållet och hemmet 12BMD33
Knäpphärvel för 60 trådar Hushållet och hemmet 12BMD34
Knäpphärvel för 100 trådar Hushållet och hemmet 12BMD35
Smördrittel Mejeri 16BMD36